زمان ثبت : چهارشنبه 28 مهر‌ماه سال 1389 در ساعت 10:56 ق.ظ
نویسنده : علی اکبر
عنوان : چهار زن


بازرگانی بود که چهار زن داشت. بازرگان به زن چهارم بیشتر از سه زن دیگر عشق می ورزید، بازرگان از زن چهارمش به خوبی مواظبت می کرد.بازرگان زن سومش را نیز خیلی دوست داشت، بازرگان به زن دومش نیز علاقه مند بود او زن با فکری بود، همواره شکیبایی می کرد و در واقع مورد اطمینان بازرگان بود، هر گاه بازرگان با مشکلی مواجه می شد به زن دومش پناه می آورد. اما زن اول بازرگان بسیار باوفا بود و به همان نسبت که امور خانه را اداره می کرد کوشش فراوانی برای محافظت از اموال شوهرش از خود نشان می داد اما شوهرش توجهی به آن زن نمی کرد.

 

روزی بازرگان در بستر بیماری افتاد دریافت که به زودی می میرد. اما با خود اندیشید و گفت که: امروز من چهار زن دارم اما وقتی بمیرم تنها خواهم شد و به زن چهارمش گفت: به تو بیش از همه عشق ورزیدم، بهترین لباسها را به تو هدیه می دادم و بیشتر از همه از تو مراقبت می کردم اکنون که وقت رفتن من است آیا با من می آیی؟ زن چهارم پاسخ داد: هرگز. سپس او از زن سومش پرسید: من در طول زندگی ام همواره تو را خیلی دوست داشتم اکنون که دارم می میرم آیا تو با من می آیی؟ زن سوم گفت: نه زندگی در اینجا خیلی خوب است، قلب بازرگان شکست. او این بار رو به زن دومش کرد و گفت من همواره برای کمک به تو رو آوردم و تو همیشه مرا کمک کردی اکنون دوباره به کمک تو احتیاج دارم وقتی بمیرم آیا تو با من می آیی؟ زن دوم گفت: متاسفم این بار نمی توانم کمکی به تو بکنم بیشترین کاری که می توانم انجام دهم این است که تو را به گور بسپارم. بازرگان نا امید از همه جا صدایی شنید که به آرامی می گفت : من با تو می آیم من با تو به هر کجا بروی می آیم. بازرگان در جستجوی صاحب صدا زن اولش را دید، بازرگان در حالی که متاسف بود گفت: باید آن زمان تا می توانستم از تو مراقبت می کردم.

              

همه ما در زندگی چهار زن داریم:

1. چهارمین زن همان جسم ما است. اصلاً اهمیت ندارد که چه مدت و چقدر تلاش می کنیم تا جسم ما خوب به نظر آید، هنگامی گه بمیریم ما را ترک می کند.

2. سومین زن دارو ندار، شان و موقعیت است. هنگامی که بمیریم همه آنها به دیگران می رسد.

3. دومین زن، خانواده و دوستان ما هستند. اصلاً مهم نیست وقتی زنده ایم چقدر به ما نزدیکند، بیشترین کاری که می توانند انجام دهند این است که بر سر مزارمان بیایند.

4. اما اولین زن در حقیقت روح ماست روحی که هنگام جستجوی مادیات، ثروت و لذت های دنیایی از آن غافل می شویم.